Turist Rehberliği

Genel Bilgi

Turizm sektöründe faaliyet gösteren acentalar ve operatörler için kalifiye elemanlar yetiştirilmesi düşünülmektedir. Turist Rehberliği Programı, ülkemiz ekonomisinde giderek büyük yer tutan turizm endüstrisinin eğitimli rehber ihtiyacını karşılayacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu bağlamda Turizm Rehberliği Meslek Elemanları, Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri ile birlikte turistleri karşılama, gezdirme, yöre, bölge ve ülke hakkında bilgiler verme gibi işleri yaparlar. Yüksekokulumuzdan mezun olacak öğrencilerimizin turizm ve seyahat sektöründe başarılı çalışmalar yapacak olmaları, bu programın tercih edilebilirliğini arttırmaktadır.

Amaç

Programın amacı, eğitimli rehber ihtiyacını karşılamak üzere eleman yetiştirmek, bu amaçla öğrencileri ilgili sektöre ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de ağırlıklı olarak verilmektedir. Özellikle 2. sınıfta rehberlik ve seyahat acentacılığı ile ilgili meslek dersleri almaktadırlar (Mitoloji, Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı, Biletleme, Otomatik Rezervasyon ve Biletleme, Seyahat Acentalarında Pazarlama, vb.) Birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler, çoğunlukla yaz dönemi olmak üzere 30 iş günü stajlarını yaparak teorik bilgileri uygulama ile birleştirmektedirler.

Hedef

 • Turizm ve turist rehberliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları belirler ve tartışarak kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir,
 • Turizm sektörünün yapısı- alt işletme kolları ve işleyişi ile ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibidir,
 • Mesleğini yerine getirirken sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme, hissedarları ve paydaşları eğitebilme bilgi ve becerisine sahiptir,
 • Turizm/Turizm Rehberliği ile ilgili uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir,
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahiptir,
 • Ana dili dışında bir yabancı dili (İngilizce) B2 seviyesinde (European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) ve alanıyla ilgili (mesleki) bir yabancı dili de B1 (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) seviyesinde (Almanca, Rusça) bilir ve kullanır,
 • Turizm ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı (önbüro ve materyal yönetimi, bilet satış vb.) ve donanımı bilgisine sahiptir ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır,
 • Etik sorumluluk ve bunu mesleğine yansıtma becerisine sahiptir,
 • Bilgiye erişmede bireysel olarak kaynak araştırması yapar ve bu amaçla veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
 • Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar,
 • Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur,
 • Bir turu planlar, uygular ve denetler,
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri ve standartları izleyerek bunlara uygun davranma, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yeterli bilgi, bilinç ve farkındalığa sahiptir,
 • Turizm/Turizm Rehberliği alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine sahiptir,
 • Bağımsız olarak ve başkalarıyla etkin bir şekilde çalışabilen, takım çalışmasına yatkın, sorumluluk alabilen, liderlik özelliklerine ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahiptir,
 • Profesyonel turist rehberi kokartına sahip olmak için yasal olarak gerekli olan turizm rehberliği bilgilerine sahiptir,
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

Program / Bölüm Kabul Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. Öğrencilerin bölüme kayıt yaptırabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) kapsamındaki sınavlarından başarılı olmaları gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin bölüme kabulünde üniversitenin yabancı uyruklu öğrenciler için belirlediği şartlar geçerlidir.

Program Profili

Program, profesyonel turist rehberi olmak isteyen öğrencilere gerekli mesleki bilgilerin kazandırılması, bu amaçla öğrencileri turizm sektörüne ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktadır. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca yüksekokulumuzdaki öğrenim süreleri boyunca meslek hayatlarında gerek duyacakları pek çok konuyu (Rehberlik Meslek Dersi, Anadolu Uygarlıkları, Mitoloji, Türkiye'nin Turizm Coğrafyası, İlkyardım vb.) deneyimli ve uzman eğiticilerden teorik ve uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Programdan mezun olan öğrencilerimizin Profesyonel Turist Rehberi lisansı alabilmeleri için TUREB (Turist Rehberleri Birliği)’in Anadolu turuna katılmaları ve YDS sınavından ilgili yabancı dilde en az 75 almaları zorunludur.

Eğitim Öğretim Metotları

Turist Rehberliği programında en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır.

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Ön lisans Diploması" ve "Meslek Elemanı" unvanına hak kazanırlar.

Turizm Rehberliği Programından "2 yıllık eğitim süreci sonunda ders ve stajlarını başarıyla tamamlayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şart koşulan Türkiye Turunu başarıyla bitirenler, ÖSYM’ce yapılmakta olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı dil sınavlarında başarılı olmaları durumunda Profesyonel Turist Rehberi Kokartı almaktadır.  Çok önemli ve hareketli bir mesleğe sahip olan rehberler, seyahat acentelerinde rehberlik, tur organizasyonu yöneticiliği ve acente yöneticiliği gibi görevler almalarının yanı sıra bireysel olarak da çalışma olanaklarına sahiptirler.  Kendisini yeterince geliştiren mezun öğrencilerimiz yurt dışı turlarda da tur lideri olarak çalışma olanakları mevcuttur.

Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, Perşembe