Genel Bilgiler

Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Bu sayfa, Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu'na ilişkin genel bilgilere ve YKS tercih kılavuzunda yer alacak "Turist Rehberliği" programımıza ilişkin bilgilere rahat bir şekilde ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla oluşurulmuştur.

YKS tercih döneminde, Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu'nda yer alan "Turist Rehberliği" programını tercih etmeyi düşünen siz değerli aday öğrencilerimizin, ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli bilgilere yer vermeye ve ihtiyaç duyabileceğiniz daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiniz linklere yer vermeye özen gösterdik.

Eğitim Modeli

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan "Turist Rehberliği" programında eğitim öğretimin normal süresi iki yıldır (dört yarıyıl). Azami eğitim-öğretim süreleri ise dört yıldır (sekiz yarıyıl). Yaz okulunda geçirilen süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler, normal eğitim-öğretim sürelerinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar, değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar ve ders tekrarı yapılan yarıyıllar ise normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan "Turist Rehberliği" programına kayıt olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, müfredatta yer alan tüm derslerin ve stajın, MU (Muaf), YT (Yeterli) veya başarılı harf notu ile tamamlanmış olması ve AGNO’su en az “2,00” olması gerekmektedir.

Eğitim-Öğretimin başlamasıyla birlikte, tüm detayların öğrencilerimizle paylaşılabilmesi amacıyla okulumuzda "Oryantasyon Programları" düzenlenmektedir.

Staj Uygulamaları

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu'nda yer alan "Turist Rehberliği" programına kayıt olan öğrencilerin mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olması için “30 iş günü” staj yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin stajlarını yarıyıl tatillerinde yapmaları esastır. Öğrenciler stajlarını yurt içinde özel (ilgili staj komisyonunca uygun görülen) veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapabilirler.

Meslek yüksekokulumuzda yer alan programlarda stajla ilgili işlemler; “KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ” ne göre yürütülmektedir.

Ücretler

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan "Turist Rehberliği" programına yeni kayıt yaptıran birinci öğretim öğrencileri ve okudukları programın normal öğretim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

Program İçerikleri

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda yer alan "Turist Rehberliği" programına ilişkin bilgiler, kabul koşulları, ders müfredatları, mezuniyet koşulları, mezunların alacakları unvanlar, üst kademe eğitime geçişe ilişkin bilgiler ve istihdam olanaklarına ilişkin görüşler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin web sitesinde (https://www.dpu.edu.tr) yer alan “Bilgi Paketi” sekmesinde ayrıntılı bir şekilde duyurulmaktadır. Bilgi paketine erişmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna

Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu'nun Bulunduğu Yerleşke

Meslek Yüksekokulumuz Kütahya ilimizin Çavdarhisar ilçesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022, Perşembe